Arv og skifte

Dødsfallet meldes til tingretten eller politiet i den kommunen dødsfallet skjedde. I Oslo, Asker og Bærum samt Nordre Follo, sender tingretten ut informasjonsskriv om det forestående skifte til den som er ansvarlig for gravferden. Familien kan også gå til domstol.no og starte skifteprosessen på eget initiativ og/eller be om samtale med en saksbehandler.

Akasien har avtale med advokatkontorer i Asker og Bærum/Oslo for gratis juridisk konsultasjon:

Asker

Asker Advokatkontor AS
v/Vidar Haakensen
Strøket 8, 1383 Asker
Kontaktinformasjon

Bærum og Oslo

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård
v/Sven Krohn
Strandveien 13, 1366 Lysaker
Kontaktinformasjon

til toppen