Gravmonumenter

Det er vanlig å sette opp et gravmonument på gravstedet. Vi fører mange ulike modeller og priser. 

Ved valg av nytt gravmonument må følgende tenkes gjennom:

  • Vedlikehold og holdbarhet
  • Enkel sten eller familiesten?
  • Skrift og dekor
  • Lokale kirkegårdsvedtekter

Normal leveringstid på gravmonument og inskripsjon er ca  4 – 6 uker fra bestilling. Mange synes det er fint å ha gravstenen med inskripsjon på plass ved urnenedsettelsen. Ved bestilling av gravmonument og inskripsjon er det derfor fint om det kan opplyses om dato for urnenedsettelsen, slik at steinhugger kan beregne oppsett av stein rett i forkant av denne datoen. Dersom det er kistebegravelse kan det ta flere måneder før jorden har satt seg og gravmonumentet kan settes på plass. Da kan det være aktuelt med et midlertidig tegn med avdødes navn.

Vi har en stor utstilling av gravmonumenter i Bærum, og har også utstilling på kontorene i Asker og på Greverud. Kontakt oss for å avtale møte. Du kan også bla deg gjennom og se priser på de ulike modellene under.

til toppen