Musikk til gravferd

Valg av musikk

De pårørende velger sanger til gravferdsseremonien. Oftest dreier det seg om to eller tre solostykker  og to til tre fellessanger/salmer inne i kirken eller kapellet. Om det er en kistebegravelse er det gjerne en salme ved graven i tillegg. Mange har sanger som de på forhånd har valgt seg ut til begravelsen. Om man er usikker, kan byrået være behjelpelig. Vi formidler kontakt med solister enten det gjelder solosang eller ulike instrumenter og er behjelpelige ved spesielle ønsker eller spørsmål. Under er et utvalg av salmer og sanger som vi mener passer fint i begravelse og bisettelse.

Salmer og fellessanger

En kirkelig bisettelse eller begravelse har normalt to til tre salmer. Er det begravelse er det normalt også salme ved graven. Om det er en livssynsåpen seremoni eller en seremoni i regi av annet tros- eller livssynssamfunn, er det også vanlig med et eller flere innslag av fellessang.

Les og hør mer om forslag til salmer og fellessanger her.

Solosanger

De fleste seremonier inneholder ett eller flere soloinnslag. Soloinnslag ved organist eller annet musiker/sangsolist kan være med på å gjøre seremonien mer personlig.

Les og hør mer om forslag til solosanger her.

Instrumentalmusikk

De fleste seremonisteder har orgel og/eller piano. Kantorene/organistene kan spille solostykker eller akkompagnere annen solist. Mange synes også det er fint med annen instrumentalmusikk som fiolin, trompet eller annet musikkinstrument i seremonien.

Les mer og hør forslag til instrumentalmusikk her.

Ved kirkelig gravferd skal prest og organist godkjenne salme- og musikkvalg. Det er ofte ønskelig med levende musikk (og mindre bruk av avspilt musikk) i kirkelige gravferder.

til toppen