Når noen dør

Det er vanlig å ta kontakt med begravelsesbyrået i løpet av det første døgnet etter dødsfallet. Da avtaler vi tid for det første planleggingsmøtet. Vi har døgnvakt for henting av avdøde og for samtale. 

Les om dødsfall på ferie eller i utlandet her.

Vi tar i mot til samtale på alle våre kontorer, og kommer også hjem til familien om det er ønskelig. I samtalen snakker vi om de forskjellige mulighetene rundt gravferden, enten man ønsker begravelse eller bisettelse. Vi beregner normalt to timer til samtalen. Samtalen er uforpliktende og vi gir alltid et prisoverslag etter samtalen.

Her er noe av det vi ofte snakker om under samtalen, eller som skjer i uken etter dødsfallet.

Før og etter seremonien

 • Kiste med utstyr, eventuelt urne
 • Henting av avdøde, stell og nedlegging i kiste
 • Transport og overføring av kisten.
 • Syning (visning) med eventuell båreandakt
 • Dødsannonser
 • Melding av dødsfallet til offentlige kontorer
 • Gravferdsstønad (NAV)
 • Planlegging og tilrettelegging av seremoni
 • Kontakt med gravlund/kirkegård om gravstedet
 • Annen generell informasjon og rådgivning

Planlegging av seremonien

 • Type seremoni; bisettelse eller begravelse, livssyn
 • Tid og sted for seremoni og seremoniledelse
 • Innslag i seremonien, organist, solister og andre medvirkende
 • Blomster og pynting i kirken, kapellet eller seremonirommet
 • Sanghefter
 • Eventuell donasjon
 • Minnesamvær
 • Midlertidig gravtegn ved ny kistegrav

Gravferd: Bisettelse (kremasjon) eller begravelse

Det er de nærmeste pårørendes ansvar å ordne med gravferden. I de tilfellene hvor avdøde selv har uttrykt spesielle ønsker for gravferden, bør disse respekteres. Dersom avdøde ikke har etterlatt seg noe ønske, er det de pårørende som avgjør om det skal være begravelse eller kremasjon. Vi kan gi en orientering om de hensyn som bør vektlegges. Gravferden finner vanligvis sted i løpet av 10 virkedager etter dødsfallet. Dette følger av gravferdsloven.


Dødsannonse

Annonsen kan rykkes inn etter at tid og sted for gravferden er fastlagt. Vi hjelper til med utforming, innhold og oversendelse av annonsen til avisene. Noen ønsker å la gravferden foregå i stillhet og annonsere i etterkant av seremonien.


Å se den avdøde

Erfaring fra sorgarbeid viser at mange etterlatte opplever det som betydningsfullt å se den døde i rolige omgivelser, spesielt hvis dødsfallet kom brått og uventet. Om dette synes vanskelig, kan en samtale om det gjøre det lettere. Avdøde kan eventuelt ha på eget tøy. En “visning” eller “syning” avtales ofte med byrået, gjerne i forbindelse med overføring fra sykehus til kapell eller kirke. Det kan være båreandakt eller en annen minnestund i forbindelse med visningen. Personer som ikke ønsker å se den døde, respekteres for dette. Det er den enkelte som skal leve videre med sitt valg.

 

Melding om dødsfall til Lensmann eller til Tingretten

Ved dødsfall må dette meldes til Lensmann eller til Tingretten. Akasien melder normalt dødsfallet, etter fullmakt fra pårørende. Dødsfallet meldes i den kommunen dødsfallet fant sted. Ved dødsfall i Asker og Bærum, må dødsfallet meldes hos Ringerike, Asker og Bærum tingrett. Ved dødsfall i Oslo meldes dette hos Oslo tingrett, og dødsfall i Nordre Follo meldes Follo og Nordre Østfold tingrett.

Tingrettene sender ut skriv til den/de nærmeste med informasjon om forskjellige skiftealternativer, enten pr. post eller på epost, kort tid etter at melding om dødsfallet er mottatt.

Ved usikkerhet om skifteform anbefales familien å kontakte Tingretten. Mer informasjon og skjemaer finnes på domstolenes nettsider om arv og skifte.

til toppen