Helping Families and Friends Honor Their Loved One

Dødsfall på ferie eller i utlandet

Vi bistår ved dødsfall i utlandet og andre steder i Norge. Hjemtransport av avdøde med fly fra utlandet kan være forbundet med en høy kostnad. En reiseforsikring er ofte til stor hjelp. Dødsfallet meldes og registreres i den kommunen dødsfallet skjer, om det er et annet sted i Norge eller i utlandet. Ved dødsfall i utlandet meldes dødsfallet hjem fra de norske ambassadene. Det kan ta noe tid før ambassaden mottar melding om dødsfall fra landets myndigheter. Det kan derfor være lurt å ta vare på dødsfallsdokumentene dersom mulig.

Dødsfall i utlandet med reiseforsikring

Dersom avdøde hadde reiseforsikring vil hjemsendelse av avdøde normalt dekkes av forsikringsselskapet.

Flytransporten skjer som regel i kiste som blir hermetisk lukket med sink. Kister som skal gravlegges eller kremeres i Norge må tilfredsstille norske krav. Det betyr at sinken må fjernes fra kisten. I mange tilfeller må det også det anskaffes ny kiste og avdøde legges over i denne. For bosatte i Oslo, Asker og Bærum, fraktes kisten til Ullevål sykehus for fjerning av sink/omlegg.

Begravelsesbyrået overtar gjerne kisten derifra. Forsikringsselskapet dekker ofte også transporten fra Ullevål til seremonistedet eller til annet kjølerom før seremonien.

Gravferdsloven bestemmer at gravferden (kistebegravelsen eller kremasjonen) skal skje innen ti virkedager etter dødsfallet. Ved dødsfall i utlandet kan det ofte ta en uke eller mer før kisten kommer til Norge. Da søker vi om utsettelse fra gravferdsloven og venter med å fastsette tidspunkt for seremonien til vi vet når kisten kommer til Norge.

Dødsfall i utlandet uten reiseforsikring

Det er strenge regler til flytransport av avdøde i kiste og kostnadene for dette kan være høye. NAV dekker normalt ikke hjemtransport av avdøde fra utlandet.

Om avdøde kommer i med fly i kiste til Norge, henter vi kisten på Gardermoen og overfører til Ullevål sykehus for fjerning av sink og omlegg av kiste. Avsendende begravelsesbyrå på dødsstedet  krever ofte en en bekreftelse fra begravelsesbyrået i Norge på at vi henter kisten på flyplassen.

Dersom avdøde skal kremeres, kan det for mange være hensiktsmessig å la kremasjonen skje på dødsstedet, og at pårørende selv tar med urnen. Urnen kan som regel tas med som håndbagasje på flyet. Det kan avholdes en gravferd på vanlig måte i Norge, og med tilsvarende ritualer, men hvor urnen tar kisten plass i seremonirommet.

Dødsfall andre steder i Norge

Om avdøde var medlem av folketrygden dekker NAV hjemsendelse  avdøde til nærmeste naturlige gravsted i Norge. Avstanden må være over 20 km og det må betales en egenandel til NAV på 2334 kr.

Byrået ordner med fly- eller togtransport dersom det er mest hensiktsmessig. I mange tilfeller står byrået selv for transporten med egne bårebiler.

close
Begravelse
fra 9950 kr
Les mer her