Helping Families and Friends Honor Their Loved One

Personvernerklæring

Informasjon om hvordan Akasien begravelsesbyrå behandler personopplysninger.

Hvilke personopplysninger behandles

Akasien behandler personopplysninger om kunder, ansvarlig for gravferden, arvinger og fester av gravstedet. Personopplysningene som behandles er navn, slektskap til avdøde, adresse, telefonnummer, epostadresse og fødselsnummer.

Formål og rettslig grunnlag for behandlingen

Personopplysningene behandles for å kunne tilby deg som kunde gravferdstjenester, informere deg om dette og ivareta dine forpliktelser som ansvarlig for gravferden ovenfor det offentlige. Behandlingen er hjemlet i personopplysningslovens § 8, være seg ved kjøpsavtalen, ved samtykke eller for rapportering til offentlige myndigheter.

Hvem vi deler personopplysninger med

Vi vil utlevere nødvendige personopplysningene til samarbeidspartnere som for eksempel offentlige myndigheter, eventuelle trossamfunn, leverandører av minnesamvær, stenarbeid og andre, for å ivareta kjøpsavtalen. Vi vil ikke selge eller utlevere personopplysninger til andre uten at vi er rettslig forpliktet til det.

Varighet for oppbevaring av personopplysninger

Vi, våre samarbeidspartnere og leverandører vil slette personopplysningene når de ikke lenger er nødvendige å oppbevare for å gjennomføre formålet med behandlingen, eller for å ivareta forpliktelser etter annen lovgivning.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i de personopplysninger vi har om deg og rett til å få dette redigert, slettet eller overført til deg elektronisk. Du har rett til å klage til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Behandlingsansvarlig personopplysninger

Daglig leder Kristian Holth er behandlingsansvarlig for personopplysninger. Se kontaktinfo her.

Informasjonskapsler/cookies

Vi bruker informasjonskapsler/cookies for å gjøre våre nettsider best mulig. Les mer om dette her.

close
Begravelse
fra 9950 kr
Les mer her