Priser

Priser

Hva koster en begravelse?

Pris på gravferd

Vi hjelper deg med å tilrettelegge for en helt personlig gravferd. Om du like gjerne vil velge en pakke tilbyr vi det også. Du får alltid prisoverslag ved bestilling, og prisen vil aldri øke uten at det avtales spesifikt.

 

Pakkene er med eller uten seremoni. Mange som velger gravferd uten seremoni har tenkt godt igjennom valget og flere har markeringer eller ritualer i forbindelse med en urnenedsettelse eller en askespredning. Å velge bort seremoni skal aldri være et rent økonomisk valg. Vi tilbyr derfor en komplett pakke med seremoni og gravstein til innenfor NAVs maksimumsbeløp for gravferdsstønad på 25377 kr.

Uten seremoni – 9950 kr

 • Kiste og transport av avdøde
 • Urne
 • Melding av dødsfall

Fremgangsmåte

Ring oss. Vi har døgnvakt alle dager. Fyll så ut skjemaet du mottar på en sms.

Seremoni og gravstein – 23990 kr

Komplett gravferd innenfor beløpet for gravferdsstønaden

 • Planleggingssamtale ved vårt kontor
 • Hvitmalt kiste og transport av avdøde
 • Annonsering på nett
 • Vertskap til seremoni
 • Blomster til kisten, lys og pynt til seremoni
 • 50 programhefter
 • Ny gravstein med inskripsjon eller vask og påføring av ny inskripsjon på gammel stein
 • Urne
 • Melding av dødsfall

Fremgangsmåte

Ring oss for å avtale tid for møte. Vi har døgnvakt alle dager. Vi sender deg en sms med et skjema vi ber deg fylle ut som forberedelse til møtet.

Betingelser

Velg Asker, Bærum eller Oslo for betingelser.

Kremasjonsavgift og prislister

De kommunale avgiftene varierer i noen grad.

Her finner du byråets prisliste og oppsett i henhold til prisopplysningsforskriften (se egen sak fra Forbrukertilsynet/dinside.no)

Gravferdsstønad fra NAV

Det kan søkes om behovsprøvd gravferdsstønad inntil 25377 kr for å dekke faktiske kostnader. Stønaden blir avkortet mot formue og lignende. Når avdøde var under 18 år vil stønaden bli gitt uavkortet.

Dersom strekningen for båretransport til nærmeste naturlige gravsted overstiger 20 km vil familien kunne søke om å få dekket alle kostnader ved båretransporten. Om det innvilges stønad til båretransport vil det være en egenandel til NAV på 2538 kr.

Byrået hjelper med å fylle ut søknadspapirer til NAV dersom aktuelt.

til toppen