Priser

Priser

Hva koster en begravelse?

Priser

Det kan være vanskelig å finne ut av hva en gravferd koster. Det er ulike ting som påvirker prisen, fordi alle gravferder er unike. Under finner dere pakker med fastpris og annen prisinformasjon som vi håper er til hjelp.

Sammen med dere tilrettelegger vi seremonien i tråd med familiens økonomi, ønsker og behov. Etter samtalen får dere en pris på gravferden, basert på det vi ble enige om.

Det viktigste for oss er at gravferden blir gjennomført med verdighet og omtanke, men likevel er vi prisbevisste. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker et uforpliktende møte.

Vi legger til rette for en personlig gravferd slik du og dine nærmeste ønsker den.

Du får et prisoverslag basert på dine ønsker før du tar den endelige avgjørelsen om hvordan seremonien skal være. Slik har du full kontroll over kostnadene hele veien.
 
Her har vi laget en pakke for en enkel, men verdig seremoni til fast pris.
Pakken inkluderer
Døgnvakt
Kort planleggingssamtale
Hvitmalt kiste
Stell og nedlegg i kiste
Transport av avdøde
Mannskap i seremonien
Pynting av seremonirommet
50 enkle programhefter
Tre røde roser til kisten
Lys og pynteutstyr til seremoni
Melding av offentlige papirer ved dødsfallet
Minneside
Veiledning om gravsted og gravmonument
En halv times konsultasjon om arv og skifte
 
Det er noe begrenset tilvalg i seremonien. Mot ekstra kostnad finnes blant annet følgende tilvalg:
Annonse i aviser
Ekstra blomster
Annet kistevalg

 

Betingelser:
Seremoni kun fra utvalgte seremonisteder
Byråets arbeid utføres på hverdager og innenfor normal arbeidstid
Kostnader ved bårehenting i hjemmet er ikke inkludert.
Eventuell transportrefusjon utover egenandelen som er inkludert, tilfaller byrået
Eventuelle kommunale avgifter er ikke med i pakken
Døgnvakt
Kort planleggingssamtale
Kiste
Nedlegg i kiste
Transport av avdøde
Melding av papirer til det offentlige
Veiledning om gravsted og gravmonument

 

Betingelser
Byråets arbeid utføres på hverdager og innenfor normal arbeidstid
Kostnader ved bårehenting i hjemmet er ikke inkludert.
Eventuell transportrefusjon utover egenandelen som er inkludert, tilfaller byrået
Eventuelle kommunale avgifter og urne er ikke med i pakken
  • Asker – kremasjonsavgift innenbygdsborgere kr. 2405,-
    (se avgifter her)

Her finner du byråets prisliste og oppsett i henhold til prisopplysningsforskriften (se egen sak fra Forbrukertilsynet/dinside.no)

Det kan søkes om behovsprøvd gravferdsstønad inntil 28677 kr for å dekke faktiske kostnader. Stønaden blir avkortet mot formue og lignende. Når avdøde var under 18 år vil stønaden bli gitt uavkortet.

Dersom strekningen for båretransport til nærmeste naturlige gravsted overstiger 20 km vil familien kunne søke om å få dekket alle kostnader ved båretransporten. Om det innvilges stønad til båretransport vil det være en egenandel til NAV på 2868 kr.

Byrået hjelper med å fylle ut søknadspapirer til NAV dersom aktuelt.

til toppen