Priser

Priser

Hva koster en begravelse?

Pris på gravferd

Vi hjelper deg med å tilrettelegge for en helt personlig gravferd. Om du like gjerne vil velge en pakke tilbyr vi det også. Du får alltid prisoverslag ved bestilling, og prisen vil aldri øke uten at det avtales spesifikt.

 

Pakkene er med eller uten seremoni. Mange som velger gravferd uten seremoni har tenkt godt igjennom valget og flere har markeringer eller ritualer i forbindelse med en urnenedsettelse eller en askespredning. Å velge bort seremoni skal aldri være et rent økonomisk valg. Vi tilbyr derfor en komplett pakke med seremoni til innenfor NAVs maksimumsbeløp for gravferdsstønad på 26999 kr.

Uten seremoni – 9950 kr

 • Kiste og transport av avdøde
 • Melding av dødsfall

Fremgangsmåte

Ring oss. Vi har døgnvakt alle dager. Fyll så ut skjemaet du mottar på en sms.

Seremoni – 25190 kr

Komplett gravferd innenfor beløpet for gravferdsstønaden

 • Planleggingssamtale ved vårt kontor
 • Hvitmalt kiste og transport av avdøde
 • Annonsering på nett
 • Vertskap til seremoni
 • Blomster til kisten, lys og pynt til seremoni
 • 50 programhefter uten bilde
 • Melding av dødsfall

Fremgangsmåte

Ring oss for å avtale tid for møte. Vi har døgnvakt alle dager. Vi sender deg en sms med et skjema vi ber deg fylle ut som forberedelse til møtet.

Betingelser

Velg Asker, Bærum, Oslo eller Nordre Follo for betingelser.

Kremasjonsavgift og prislister

De kommunale avgiftene varierer i noen grad.

 • Asker – kremasjonsavgift innenbygdsborgere kr. 2280,-
  (se avgifter her)

Her finner du byråets prisliste og oppsett i henhold til prisopplysningsforskriften (se egen sak fra Forbrukertilsynet/dinside.no)

Gravferdsstønad fra NAV

Det kan søkes om behovsprøvd gravferdsstønad inntil 26999 kr for å dekke faktiske kostnader. Stønaden blir avkortet mot formue og lignende. Når avdøde var under 18 år vil stønaden bli gitt uavkortet.

Dersom strekningen for båretransport til nærmeste naturlige gravsted overstiger 20 km vil familien kunne søke om å få dekket alle kostnader ved båretransporten. Om det innvilges stønad til båretransport vil det være en egenandel til NAV på 2700 kr.

Byrået hjelper med å fylle ut søknadspapirer til NAV dersom aktuelt.

til toppen