Akasien Begravelsesbyrå Asker, Røyken og Hurum

Akasien Begravelsesbyrå AS er der for deg når du trenger råd, støtte og bistand. Vi hjelper deg uansett om du ønsker å tilpasse en helt personlig gravferd eller om du foretrekker en pakke til fast pris. Alle våre kontor har døgnåpen telefon, slik at du kan nå oss hele døgnet for umiddelbar hjelp ved dødsfall.

Vi er et lokalt, familiedrevet begravelsesbyrå med avdelinger i Oslo, Asker Bærum og Nordre Follo. For gravferd i Asker, Røyken og Hurum bistår vårt kontor i Asker sentrum. Vi har egne parkeringsplasser for enklest mulig framkommelighet, men har også mulighet til å dra på hjembesøk for samtale i hele nye Asker.

66 79 70 80

Døgnvakt 24/7

Askerveien 50

1384 Asker

Vi legger til rette for en personlig gravferd slik du og dine nærmeste ønsker den.

Du får et prisoverslag basert på dine ønsker før du tar den endelige avgjørelsen om hvordan seremonien skal være. Slik har du full kontroll over kostnadene hele veien.
 
Her har vi laget en pakke for en enkel, men verdig seremoni til fast pris.
I pakken inkluderer
Døgnvakt
Kort planleggingssamtale
Hvitmalt kiste
Stell og nedlegg i kiste
Transport av avdøde
Mannskap i seremonien
Pynting av seremonirommet
50 enkle programhefter
Tre røde roser til kisten
Lys og pynteutstyr til seremoni
Melding av offentlige papirer ved dødsfallet
Minneside
Veiledning om gravsted og gravmonument
En halv times konsultasjon om arv og skifte
Det er noe begrenset tilvalg i seremonien. Mot ekstra kostnad finnes blant annet følgende tilvalg:
Annonse i aviser
Ekstra blomster

Annet kistevalg

 

Betingelser:
pakkern inkluderer
Seremoni kun fra utvalgte seremonisteder
Byråets arbeid utføres på hverdager og innenfor normal arbeidstid
Kostnader ved bårehenting i hjemmet er ikke inkludert.
Eventuell transportrefusjon utover egenandelen som er inkludert, tilfaller byrået
Eventuelle kommunale avgifter er ikke med i pakken
Døgnvakt
Kort planleggingssamtale
Kiste
Nedlegg i kiste
Transport av avdøde
Melding av papirer til det offentlige
Veiledning om gravsted og gravmonument

 

Betingelser
Byråets arbeid utføres på hverdager og innenfor normal arbeidstid
Kostnader ved bårehenting i hjemmet er ikke inkludert.
Eventuell transportrefusjon utover egenandelen som er inkludert, tilfaller byrået
Eventuelle kommunale avgifter og urne er ikke med i pakken
  • Asker – kremasjonsavgift innenbygdsborgere kr. 2405,-
    (se avgifter her)

Her finner du byråets prisliste og oppsett i henhold til prisopplysningsforskriften (se egen sak fra Forbrukertilsynet/dinside.no)

Det kan søkes om behovsprøvd gravferdsstønad inntil 28677 kr for å dekke faktiske kostnader. Stønaden blir avkortet mot formue og lignende. Når avdøde var under 18 år vil stønaden bli gitt uavkortet.

Dersom strekningen for båretransport til nærmeste naturlige gravsted overstiger 20 km vil familien kunne søke om å få dekket alle kostnader ved båretransporten. Om det innvilges stønad til båretransport vil det være en egenandel til NAV på 2868 kr.

Byrået hjelper med å fylle ut søknadspapirer til NAV dersom aktuelt.

Asker har mange flotte kirker, seremonirom og steder for gravferder.

Gravplassene i Asker er Asker kirkegård og Østenstad kirkegård. Alle innenbygdsboende i Asker kan få ny grav på Østenstad, mens tildeling av ny grav på Asker kirkegård er forbeholdt de som er bosatt innenfor Asker menighets sokn. Utenbygdsboende kan søke om å få tildelt grav på Østenstad.

Asker krematorium er ikke lenger i drift, men Asker kapell (170 sitteplasser) er godt tilrettelagt for gravferder. Seremonirommet i Asker kapell er flott utsmykket, men kan enkelt gjøres livsynsnøytralt om ønskelig.

Kirkene kan også benyttes til gravferder. Asker kirke har 480 sitteplasser, Holmen kirke har 540 sitteplasser, Vardåsen kirke har 400 sitteplasser, Østenstad kirke har 530 sitteplasser og Heggedal kirke har 165 sitteplasser.

Sykehjemmene på Bråset, Nesbru, Gullhella, Solgården og Risenga har også egne egnede seremonirom med kapasitet rundt 20 sitteplasser.

Ansatte

Kristian Holth,

daglig leder / gravferdskonsulent

kristian@akasien.no / 913 77 295

Tonje Wolff Helgesen,

kontorleder / gravferdskonsulent

tonje@akasien.no / 412 23 883

Jan Ove Engan,

gravferdskonsulent

janove@akasien.no / 489 94 776

Hanna Blomqvist,

gravferdskonsulent

hanna@akasien.no / 404 48 141

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Gravferd er en samlebetegnelse og omfatter både begravelse og bisettelse. Det vil si avskjedsseremoni hvor kisten senkes i jorden eller avskjedsseremoni som følges av kremasjon.

Akasien Begravelsesbyrå avd. Asker kan hjelpe med alle typer gravferd, som for eksempel å planlegge begravelse uten seremoni / med seremoni, bisettelse, humanistisk seremoni, livssynsåpen seremoni eller gravferder i regi av andre trossamfunn. Vi bistår på en rekke ulike områder, som å bestille blomster, formidle kontakt for sang og musikk, og umiddelbar hjelp.

Les mer om våre tjenester her på nettsiden.

Asker har mange flotte kirker, seremonirom og steder for gravferder, og gravplassene som finnes er Asker kirkegård og Østenstad kirkegård.

Asker krematorium er ikke lenger i drift, men Asker kapell (170 sitteplasser) er godt tilrettelagt for gravferder. Seremonirommet i Asker kapell er flott utsmykket, men kan enkelt gjøres livssynsnøytralt om ønskelig. Kirkene kan også benyttes til gravferder. Asker kirke har 480 sitteplasser, Holmen kirke har 540 sitteplasser, Vardåsen kirke har 400 sitteplasser, Østenstad kirke har 530 sitteplasser og Heggedal kirke har 165 sitteplasser. I tillegg har sykehjemmene på Bråset, Nesbru, Gullhella, Solgården og Risenga egne egnede seremonirom med rundt 20 sitteplasser.

Alle innenbygdsboende i Asker kan få ny grav på Østenstad, mens tildeling av ny grav på Asker kirkegård er forbeholdt de som er bosatt innenfor Asker menighets sokn. Utenbygdsboende kan søke om å få tildelt grav på Østenstad.

Begravelsesbyrå Asker: Kontoret ligger i Askerveien 50 i Asker sentrum.

Merk at vi har tre avdelinger – Oslo, Asker og Bærum. For å finne mer informasjon om alle våre kontorer, velg kontor fra menyen.

til toppen