Akasien Begravelsesbyrå Bærum

Akasien Begravelsesbyrå AS er der for deg når du trenger råd, støtte og bistand, og vi bistår fra vår avdeling i Bærum. Kontoret ligger i Gjettum, med mulighet for gratis parkering mot parkeringslapp, og enkel framkommelighet med t-bane (stopp Gjettum).

Vi er et lokalt, familiedrevet begravelsesbyrå med avdelinger i Oslo, Asker og Bærum som benytter seg av lokale leverandører. Vi kan hjelpe deg uansett om du ønsker å tilrettelegge for en helt personlig gravferd eller om du ønsker å velge en pakke med bisettelse i det lille kapellet på Haslum krematorium. Alle våre kontor har døgnåpen telefon, slik at du kan nå oss hele døgnet.

67 80 87 80

Døgnvakt 24/7

Bærumsveien 375

1346 Gjettum

Vi legger til rette for en personlig gravferd slik du og dine nærmeste ønsker den.

Du får et prisoverslag basert på dine ønsker før du tar den endelige avgjørelsen om hvordan seremonien skal være. Slik har du full kontroll over kostnadene hele veien.
 
Her har vi laget en pakke for en enkel, men verdig seremoni til fast pris.
I pakken inkluderer
Døgnvakt
Kort planleggingssamtale
Hvitmalt kiste
Stell og nedlegg i kiste
Transport av avdøde
Mannskap i seremonien
Pynting av seremonirommet
50 enkle programhefter
Tre røde roser til kisten
Lys og pynteutstyr til seremoni
Melding av offentlige papirer ved dødsfallet
Minneside
Veiledning om gravsted og gravmonument
En halv times konsultasjon om arv og skifte
Det er noe begrenset tilvalg i seremonien. Mot ekstra kostnad finnes blant annet følgende tilvalg:
Annonse i aviser
Ekstra blomster

Annet kistevalg

 

Betingelser:
pakkern inkluderer
Seremoni kun fra utvalgte seremonisteder
Byråets arbeid utføres på hverdager og innenfor normal arbeidstid
Kostnader ved bårehenting i hjemmet er ikke inkludert.
Eventuell transportrefusjon utover egenandelen som er inkludert, tilfaller byrået
Eventuelle kommunale avgifter er ikke med i pakken
Døgnvakt
Kort planleggingssamtale
Kiste
Nedlegg i kiste
Transport av avdøde
Melding av papirer til det offentlige
Veiledning om gravsted og gravmonument

 

Betingelser
Byråets arbeid utføres på hverdager og innenfor normal arbeidstid
Kostnader ved bårehenting i hjemmet er ikke inkludert.
Eventuell transportrefusjon utover egenandelen som er inkludert, tilfaller byrået
Eventuelle kommunale avgifter og urne er ikke med i pakken
  • Asker – kremasjonsavgift innenbygdsborgere kr. 2280,-
    (se avgifter her)

Her finner du byråets prisliste og oppsett i henhold til prisopplysningsforskriften (se egen sak fra Forbrukertilsynet/dinside.no)

Det kan søkes om behovsprøvd gravferdsstønad inntil 28677 kr for å dekke faktiske kostnader. Stønaden blir avkortet mot formue og lignende. Når avdøde var under 18 år vil stønaden bli gitt uavkortet.

Dersom strekningen for båretransport til nærmeste naturlige gravsted overstiger 20 km vil familien kunne søke om å få dekket alle kostnader ved båretransporten. Om det innvilges stønad til båretransport vil det være en egenandel til NAV på 2868 kr.

Byrået hjelper med å fylle ut søknadspapirer til NAV dersom aktuelt.

Vi er et lokalt, familiedrevet byrå og bruker lokale leverandører uansett om du ønsker hjelp til å tilrettelegge for en helt personlig gravferd eller om du ønsker å velge en pakke med bisettelse i det lille kapellet på Haslum krematorium.

Bærum har mange flotte kirker, kapeller, seremonirom, kirkegårder og gravlunder for gravferder.

Kommunens to seremonirom på Haslum krematorium (store og lille seremonirom, hhv. 220 og 60 sitteplasser) er godt tilrettelagte for gravferder. Det er også mulig å gjennomføre mindre seremonier/båreandakter i innsettingskapellet (14-20 sitteplasser). Seremonirommene kan brukes til både religiøse, livsynsnøytrale og livssynsåpne seremonier.

De vakre middelalderkirkene på Tanum og Haslum, har hhv. 250 og 240 sitteplasser. De flotte moderne kirkene på Snarøya og Grinilund, med hhv. 250 og 340 sitteplasser er godt egnede til gravferder og kan bli veldig stemningsfulle.

Bærum har også mange flotte store kirker til større kirkelige gravferder: Østerås kirke (690 sitteplasser), Jar kirke (460 sitteplasser), Høvik kirke (500 sitteplasser), Bryn kirke (400 sitteplasser), Lommedalen kirke (700 sitteplasser) og Helgerud kirke (650 sitteplasser).

Det er også mindre kapeller/seremonirom på Bærum sykehus og i Bryn kapell, samt på noen av sykehjemmene (Berger, Stabekktunet, Østerås, Solvik).
Seremonien kan også gjennomføres i friluft eller i annet egnet lokale.

Bærum har fem gravplasser:

  • Bryn kirkegård
  • Haslum kirkegård
  • Lilleøya gravlund
  • Lommedalen gravlund
  • Steinsskogen gravlund
  • Tanum kirkegård

De vakre middelalderkirkene på Tanum og Haslum, har hhv. 250 og 240 sitteplasser. De flotte moderne kirkene på Snarøya og Grinilund, med hhv. 250 og 340 sitteplasser er godt egnede til gravferder og kan bli veldig stemningsfulle.

Bærum har også mange flotte store kirker til større kirkelige gravferder: Østerås kirke (690 sitteplasser), Jar kirke (460 sitteplasser), Høvik kirke (500 sitteplasser), Bryn kirke (400 sitteplasser), Lommedalen kirke (700 sitteplasser) og Helgerud kirke (650 sitteplasser).

Om du ønsker å planlegge gravferd i Asker, Bærum eller Oslo hjelper vi deg uansett med planleggingen ut fra det kontoret som passer deg best.

Ansatte

Kristian Holth,

daglig leder / gravferdskonsulent

kristian@akasien.no / 913 77 295

Tonje Wolff Helgesen,

kontorleder / gravferdskonsulent

tonje@akasien.no / 412 23 883

Jan Ove Engan,

gravferdskonsulent

janove@akasien.no / 489 94 776

Hanna Blomqvist,

gravferdskonsulent

hanna@akasien.no / 404 48 141

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Bærum har seks gravplasser: Bryn kirkegård, Haslum kirkegård, Lilleøya gravlund, Lommedalen gravlund, Steinsskogen gravlund og Tanum kirkegård.

Kommunens to seremonirom på Haslum krematorium (store og lille kapell, henholdsvis 220 og 60 sitteplasser) er godt tilrettelagte for gravferder. Det er også mulig å gjennomføre mindre seremonier/båreandakter i innsettingskapellet (14-20 sitteplasser). Seremonirommene kan brukes til både religiøse, livssynsnøytrale og livssynsåpne seremonier.

Det er også mindre kapeller/seremonirom på Bærum sykehus og i Bryn kapell, samt på noen av sykehjemmene (Berger, Stabekktunet, Østerås, Solvik). Seremonien kan også gjennomføres i friluft eller i annet egnet lokale.

De vakre middelalderkirkene på Tanum og Haslum har henholdsvis 250 og 240 sitteplasser. De flotte moderne kirkene på Snarøya og Grinilund, med henholdsvis 250 og 340 sitteplasser, er også godt egnet til gravferder og kan være svært stemningsfulle. Bærum har også mange flotte store kirker til større kirkelige gravferder: Østerås kirke (690 sitteplasser), Jar kirke (460 sitteplasser), Høvik kirke (500 sitteplasser), Bryn kirke (400 sitteplasser), Lommedalen kirke (700 sitteplasser) og Helgerud kirke (650 sitteplasser).

Selv om det kan være begrensing for enkelte kirker og kirkegårder, kan gravferden for bærumsboende også gjennomføres i andre kommuner. Utenbygdsboende kan tilsvarende gjennomføre gravferden i Bærum (ofte belagt med kommunale avgifter).

Utenbygdsboende kan også søke Bærum kommune om ny grav på Steinsskogen gravlund, Bryn kirkegård eller Lommedalen gravlund. Les mer om retningslinjer og se søknadsskjema her.

Begravelsesbyrå Bærum: Kontoret ligger i Bærumsveien 375 i Gjettum.

Merk at vi har tre avdelinger – Oslo, Asker og Bærum. Kontoret i Asker ligger i Asker sentrum, mens avdelingen i Oslo ligger på Røa senter. For å finne mer informasjon om våre andre kontorer, velg kontor fra menyen.

til toppen