Båretransport ved dødsfall i hjemmet

Ved dødsfall i hjemmet eller steder utenfor institusjoner, henter vi avdøde på båre (ikke kiste). Transporten skjer normalt til nærmeste offentlige kjølerom for avdøde. Vi benytter vår egen diskrete vaktbil og vårt eget mannskap til bårehentinger i Oslo, Asker og Bærum. Vi har døgnvakt ved ved dødsfall. Du trenger ikke ta stilling til valg av begravelsesbyrå utover båretransporten.

til toppen