Komplett begravelse 27343 kr

En gravferd trenger ikke koste mye. Vi har lang erfaring med å tilrettelegge for gravferder innenfor budsjetter. Her har vi satt sammen en pakke inkludert gravsten til 27343 kr. Om ønskelig bidrar vi også med utfylling av søknadskjema til for behovsprøvd gravferdsstønad fra NAV. Stønadsbeløpet er på opptil 23990 kr. Dersom avstanden for båretransport overstiger 20 km, kan vi også søke om refusjon av båretransportkostnadene. Gitt transportrefusjon og full gravferdsstønad, blir restbeløpet 954 kr.

Kiste
Enkel hvitmalt kiste, komplett, med innredning. Se mer her.

Transport av avdøde
Vi kommer med kiste til dødsstedet, legger avdøde i kisten og transporterer avdøde i kiste til seremonistedet.

Dødsannonse i Budstikka
Vi setter opp en enkel annonse i Budstikka. Det er mulig å utvide lengden av annonsen etter avisens millimeterpris.

Vertskap til seremoni
Vi klargjør for seremoni, er vertskap til seremonien og rydder opp etterpå.

Kistedekorasjon og blomster
Vi ordner med en enkel kistedekorasjon og setter frem andre blomster som har kommet.

Programhefter
50 klassiske 4-sidige programhefter

Lys og utstyr til seremoni
Vi ordner med nødvendig lys, katafalkteppe, duk, blomsterutstyr mm. til seremonien.

Gravmonument
Nytt gravmonument med inskripsjon eller inskripsjon på eksisterende monument. Ved nytt monument er også søknad om oppsett inkludert. Se aktuelt gravmonument i 40 x 60 cm her.

Urne
Biologisk nedbrytbar urne, i valgfri farge, blå grønn, hvit, sort eller vinrød. Se mer her. 

Byråets honorar
Inkluderer planleggingsmøte og melding av papirer til det offentlige

til toppen