Gravferd med seremoni

Grunnpakke for begravelse eller bisettelse (med seremoni).
  • Enkel kiste fra 3900 kr (se utvalg her)
  • Klargjøring og bringing av tom kiste til dødsstedet (institusjonen) 1400 kr
  • Nedlegging i kiste 980 kr
  • 1 mannskap til seremoni 2350 kr
  • Overføring (transport av avdøde) til seremonisted, krematorium eller gravplass (1 mannskap og bil) 2900 kr
  • Byråets honorar, minstesats, avgiftsfri del 1950 kr
  • Byråets honorar, minstesats, avgiftpliktig del 1470 kr
  • Sum 14 950 kr

Grunnpakken dekker at vi kommer til dødsstedet med kiste, nedlegging i kiste, ett mannskap til seremoni, overføring av avdøde til gravplass eller krematorium (ett mannskap fra byrået) og ordner med papirer til det offentlige.

Om du vil gjøre noe av arbeidet med gravferden selv eller spare penger, kan du ta med egne sanghefter, blomster, pynt og utstyr til seremonien, eller bestille deler av dette fra oss.

Forhold kan gjøre at andre tjenester kan være nødvendige. Eksempelvis skal det benyttes standard honorar dersom det skal være konferanse/fysisk planleggingsmøte med byrået.  Se fullstendig prisliste. Vi gir alltid prisoverslag i forkant.

Fra 2016 betales det ikke lenger kremasjonsavgift for innebysboende i Oslo kommune. Kremasjonsavgiften i Asker og Bærum er hhv. 1000 kr og 2465 kr. Alle priser er inkl. mva der det er aktuelt.

til toppen