Gravferd uten seremoni

Grunnleggende praktisk hjelp for gravferd uten seremoni

Byrået klargjør og leverer kiste, henter avdøde i kiste, overfører kisten til nærmeste krematorium og melder papirer til det offentlige.

Pakken kan være egnet når familien:

 • Vil planlegge og gjennomføre seremonien selv
 • Vil vente med seremonien til etter kremasjonen
 • Ikke ønsker seremoni
 • Ikke har valgt begravelsesbyrå

Inkluderte varer og tjenester:

 • Kiste fra 3900 kr (se utvalg her)
 • Klargjøring og bringing av tom kiste til dødsstedet (institusjonen) 1400 kr
 • Nedlegging i kiste 980 kr
 • Overføring (transport av avdøde) fra dødsstedet til krematorium 2900 kr (1 mannskap og bil)
 • Byråets honorar for melding av papirer 770 kr
 • Sum 9 950 kr

Kan eksempelvis benyttes ved dødsfall på Ahus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Drammen sykehus, med overføring (inntil 20 km) til Alfaset krematorium, Haslum krematorium, Asker kapell eller Drammen krematorium.  Andre steder kan kreve ett ekstra mannskap (+1500 kr) og hygienetiltak for byrået (+330 kr) tilsammen 11780 kr. Forhold kan gjøre at andre tjenester kan være nødvendige. Prisene gjelder tjenester levert i normal arbeidstid. Ved behov for konsulenttjenester utover dette beregnes normal timepris. Se fullstendig prisliste. Vi gir alltid prisoverslag i forkant. Alle priser er inkludert mva. der det er aktuelt. Se info om seremonistedene under:

Asker

Kisten overføres Asker kapell.

Asker kapell, 170 sitteplasser

 

 

Kapell, organist og prest bestilles hos Asker kirkegårdskontor, tlf. 6675 4095. Dersom det skal være taler fra Human-Etisk Forbund Akershus, bestilles det på tlf. 2215 6080. Følgende er uten kostnader i Asker (for innebygdsboende):

 • Bruk av kapellet
 • Orgelspill til ritualsanger, solosanger og inngangsmusikk
 • Prest fra Den norske kirke (dersom medlem)
 • Gravferdstaler fra Human-Etisk forbund (dersom medlem)

Kremasjonsavgift 2018, 1000 kr (inkl. kommunal urne).

Bærum

Kisten overføres Haslum krematorium.

Haslum krematorium, store kapell, 220 sitteplasser
Haslum krematorium, lille kapell, 60 sitteplasser

 

Kapell og organist, bestilles hos Haslum krematorium, tlf. 6750 4550. Prest bestilles hos Kirketorget i Bærum 67 500 500. Dersom det skal være taler fra Human-Etisk Forbund Akershus, bestilles det på tlf. 2215 6080. Følgende er uten kostnader i Bærum (for innebygdsboende):

 • Bruk av kapellet
 • Orgelspill til ritualsanger og solostykker (ikke til inngang)
 • Prest fra Den norske kirke (dersom medlem)
 • Gravferdstaler fra Human-Etisk forbund (dersom medlem)

Kremasjonsavgift 2018, 2465 kr (urne ikke inkludert).

Oslo

Kisten overføres til Alfaset.

Alfaset gravlunds kapell, 210 sitteplasser

 

 

Kapell og organist bestilles hos Gravferdskontor Øst, tlf. 2193 7860. Prest bestilles fra Kirketorget i Oslo, tlf. 2362 9009. Dersom det skal være taler fra Human-Etisk Forbund, Oslo, bestilles det på tlf. 2215 6060. Følgende er uten kostnader i Oslo (for innebysboende):

 • Bruk av kapellet
 • Orgelspill til ritualsanger (fellessanger)
 • Prest fra Den norske kirke (dersom medlem)
 • Gravferdstaler fra Human-Etisk forbund (dersom medlem)
 • Kremasjonsavgift og enkel askeurne

Kommunen dekker både kremasjonsavgift og urne for Oslobeboere.

til toppen