Økonomi og offentlige stønader

Det gis ikke lenger generell gravferdsstønad ved dødsfall. Familien kan derimot søke NAV om behovsprøvet stønad og om stønad ved båretransport. Vi er behjelpelige med søknader.


Det kan søkes om gravferdsstønad for inntil 22.723 kr for å dekke faktiske utgifter. Stønaden blir avkortet mot formue og pensjon utbetalt måneden etter dødsfallet, og mot forsikringsbeløp og lignende.

Når avdøde var under 18 år vil stønaden bli gitt uavkortet.


Båretransport

Dersom strekningen for båretransport til nærmeste naturlige gravsted overstiger 20 km vil familien kunne søke om å få dekket alle kostnader ved båretransporten. Om det innvilges stønad til båretransport vil det være en egenandel på 2272 kr.
For mer informasjon og søknadsskjema, se NAV sine sider her.

til toppen