Priseksempel Asker enkel bisettelse Asker kapell

Her er et priseksempel på enkel gravferd med bisettelse i Asker kapell:
 • Enkel hvitmalt sponkiste 5 900 kr
 • Klargjøring og bringing av tom kiste til dødsstedet (institusjonen) 1 390 kr
 • Enkelt stell og nedlegging i kiste 930 kr
 • Hygienetiltak for byrået ved nedlegging i kiste 300 kr
 • Overføring (transport av avdøde) fra dødsstedet til Asker kapell 3 950 kr
 • Leie av utstyr til seremonien 800 kr
 • To gravferdskonsulenter for klargjøring og gjennomføring av seremoni 4 100 kr
 • Transport av gravferdskonsulenter og utstyr til seremonien 650 kr
 • Byråets honorar, avgiftsfri del 4 850 kr
 • Byråets honorar, avgiftpliktig del 2 640 kr
 • Sum 25 510 kr

Byrået kan også ordne med programhefter, dødsannonse og blomster om det skulle være ønskelig

 • 50 stk klassiske programhefter 1 300 kr
 • Dødsannonse i Asker og Bærum budstikke (75mm) 1 654 kr
 • Kistedekorasjon, 3 røde roser 150 kr

Kremasjonsavgiften for innenbygdsboende i Asker kommune er på 1 000 kr (inkl. urne). Dette faktureres direkte fra kommunen. Alle priser er inkl. mva der det er aktuelt.

til toppen