Priseksempel Asker kun kremasjon ingen seremoni

Her er et priseksempel for kremasjon uten seremoni i Asker:
  • Umalt enkel sponkiste 4 300 kr
  • Klargjøring og bringing av tom kiste til dødsstedet (institusjonen) 1 390 kr
  • Enkelt stell og nedlegging i kiste 930 kr
  • Hygienetiltak for byrået ved nedlegging i kiste 300 kr
  • Overføring (transport av avdøde) fra dødsstedet til Asker kapell 3 950 kr
  • Byråets honorar, avgiftsfri del 2 400 kr
  • Byråets honorar, avgiftpliktig del 1 500 kr
  • Sum 14 770 kr

Kremasjonsavgiften for innenbygdsboende i Asker kommune er på 1 000 kr (inkludert urne). Dette faktureres direkte fra kommunen. Alle priser er inkl. mva der det er aktuelt.

til toppen