Priseksempel Bærum kun kremasjon ingen seremoni

Her er et priseksempel for kremasjon uten seremoni i Bærum:
  • Enkel umalt sponkiste 4 300 kr
  • Klargjøring og bringing av tom kiste til dødsstedet (institusjonen) 1 390 kr
  • Enkelt stell og nedlegging i kiste 930 kr
  • Hygienetiltak for byrået ved nedlegging i kiste 300 kr
  • Overføring (transport av avdøde) fra dødsstedet til Haslum krematorium 3 950 kr
  • Byråets honorar, avgiftsfri del 2 400 kr
  • Byråets honorar, avgiftpliktig del 1 500 kr
  • Sum 14 770 kr

Kremasjonsavgiften for innenbygdsboende i Bærum kommune er på 2 260 kr + urne på 415 kr. Dette faktureres direkte fra kommunen. Alle priser er inkl. mva der det er aktuelt.

til toppen