Helping Families and Friends Honor Their Loved One

Priseksempel Oslo enkel begravelse Vestre Gravlunds kapell

Her er et priseksempel på enkel gravferd med begravelse fra Vestre gravlunds kapell til Vestre gravlund:
 • Enkel hvitmalt sponkiste 5 900 kr
 • Klargjøring og bringing av tom kiste til dødsstedet (institusjonen) 1 390 kr
 • Enkelt stell og nedlegging i kiste 930 kr
 • Hygienetiltak for byrået ved nedlegging i kiste 300 kr
 • Overføring (transport av avdøde) fra dødsstedet til Vestre gravlunds kapell 3 950 kr
 • Leie av utstyr til seremonien 1500 kr
 • To gravferdskonsulenter for klargjøring og gjennomføring av seremoni 4 800 kr
 • Transport av gravferdskonsulenter og utstyr til seremonien 650 kr
 • Byråets honorar, avgiftsfri del 4 850 kr
 • Byråets honorar, avgiftpliktig del 2 640 kr
 • Sum 26 910 kr

Byrået kan også ordne med programhefter, dødsannonse og blomster om det skulle være ønskelig

close
Begravelse
fra 9950 kr
Les mer her