Priseksempel Oslo enkel begravelse Vestre Gravlunds kapell

Her er et priseksempel på enkel gravferd med begravelse fra Vestre gravlunds kapell til Vestre gravlund:
 • Enkel hvitmalt sponkiste 5 900 kr
 • Klargjøring og bringing av tom kiste til dødsstedet (institusjonen) 1 390 kr
 • Enkelt stell og nedlegging i kiste 930 kr
 • Hygienetiltak for byrået ved nedlegging i kiste 300 kr
 • Overføring (transport av avdøde) fra dødsstedet til Vestre gravlunds kapell 3 950 kr
 • Leie av utstyr til seremonien 1500 kr
 • To gravferdskonsulenter for klargjøring og gjennomføring av seremoni 4 800 kr
 • Transport av gravferdskonsulenter og utstyr til seremonien 650 kr
 • Byråets honorar, avgiftsfri del 4 850 kr
 • Byråets honorar, avgiftpliktig del 2 640 kr
 • Sum 26 910 kr

Byrået kan også ordne med programhefter, dødsannonse og blomster om det skulle være ønskelig

til toppen