Gravferd

Gravferd: Bisettelse (kremasjon) eller begravelse

 

Det er de nærmeste pårørendes ansvar å ordne med gravferden. I de tilfellene hvor avdøde selv har uttrykt spesielle ønsker for dette, enten det er begravelse eller bisettelse, så bør disse respekteres. Dersom avdøde ikke har etterlatt seg noe ønske, er det de pårørende som avgjør om det skal være begravelse eller bisettelse (kremasjon). Vi kan gi en orientering om de hensyn som bør vektlegges ved begravelse og bisettelse. Gravferden finner vanligvis sted i løpet av 10 dager etter dødsfallet. Dette følger av gravferdsloven.

til toppen