Salmer og fellessanger til gravferd

En kirkelig bisettelse eller begravelse har normalt to til tre salmer. Er det begravelse er det normalt også salme ved graven. Om det er en livssynsåpen seremoni eller en seremoni i regi av annet tros- eller livssynssamfunn, er det også vanlig med et eller flere innslag av fellessang. Det kan ofte være godt for øvrige fremmøtte å involvere seg i gravferden. Å få muligheten til å synge med kan være et lite bidrag til det. Dersom det bestilles en sangsolist, vil solisten også kunne være forsanger til salmene/fellessangene. Hør salmene hos NRK her, ved å skrive inn «salme» etterfulgt av salmenummeret i søkefeltet oppe i høyre hjørnet. (Eks. Alltid Freidig: Skriv «salme 415».)

De ti vanligste salmene

Alltid freidig når du går (NoS 415)
Blott en dag (NoS 489)
Bred dina vida vingar (NoS 819)
Det er makt i de foldede hender (NoS 631)
Jeg er i Herrens hender (NoS 494)
Kjærlighet fra Gud (NoS 651)
Nærmere deg min Gud (NoS 471)
O bli hos meg (NoS 818)
Så ta da mine hender (NoS 414)
Å leva det er å elska (NoS 666)

Livssynsnøytrale fellessanger

Barn av regnbuen (L.Nilsen/P.Seeger)
Danse mi vise, gråte mi sang (E.Skjæråsen/T.Goksøyr)
De unge slekter (K.Holt/J.Kramer-Johansen)
De nære ting (A.Passche Aasen/K.Foss & R.Bøe)
Din tanke er fri (A.Cranner/Tysk melodi)
Gjev meg handa di ven (S.Bratland/Irsk folketone)
Nocturne (E.Taube)
Så skimrande var aldrig havet (E.Taube)
Til ungdommen (N.Grieg/O.Mortensen)
Vem kan segla forutan vind (Folkevise fra Åland)
Vi skal ikkje sova burt sumarnatta (A.L.Lygre/G.Tveitt)
Å leva det er å elska (I siste linje: ”Å spegla ein himmel av”) (A.Vassbotn/P.Steenberg)

Salmer om Jesus/hengivelse

Amazing grace (NoS 342)
Herligste navn som er uttalt på jord
Hvilken venn vi har i Jesus (NoS 343)
Jesus det eneste, helligste, reneste (NoS 422a)
Jesus det eneste, helligste, reneste (NoS 422b)
Klippe du som brast for meg (NoS 341a)
Med Jesus vil eg fara (NoS 419)
O Jesus, du som fyller alt i alle (Nos 354)
O Jesus, åpne du mitt øye (NoS 344)
Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte (NoS 339)
Å nåde underfull og stor (NoS 342)

Salmer om natur/årets gang

Deilig er den himmel blå (NoS 90)
Deilig er jorden (NoS 48)
Den blomstertid nå kommer (NoS 841)
Den dag du gav oss, er til ende (NoS 820)
Den prektigkledde sommerfugl (NoS 292)
Dine hender er fulle av blomster (NoS 206)
Ein fin liten blome (NoS 492)
Fager kveldssol smiler (NoS 817)
Mitt hjerte alltid vanker (NoS 38)
Måne og sol, skyer og vind (NoS 240)
No livnar det i lundar (NoS 844)
Så grønn en drakt (NoS 845)

Salmer om takknemlighet/lovsang

Da Jesus satte sjelen fri (NoS 378)
Deg være ære (NoS 197)
Dype, stille, sterke, milde (NoS 570)
Han er oppstanden, halleluja (NoS 204)
Herre Gud, ditt dyre navn og ære (NoS 1)
Hvor herlig klinger (SB 337)
Jesus lever, graven brast (NoS 194)
Kjærlighet er lysets kilde (NoS 233)
Navnet Jesus blekner aldri (NoS 86)
O store Gud, når jeg i undring aner (SB 116)
Påskemorgen slukker sorgen (NoS 196)
Salige visshet; Jesus er min (NoS 490)
Store Gud, vi lover deg (NoS 280)
Vår Gud han er så fast en borg (NoS 108)
Å salige stund uten like (NoS 199)

Salmer om trøst/omsorg

Han tek ikkje glansen av livet (NoS 355)
Ikke en spurv til jorden (NoS 324)
Ingen er så trygg i fare (NoS 488)
Lei, milde ljos (NoS 858)
Lær meg å kjenne dine veie (NoS 319)
Løftene kan ikke svikte (NoS 321)
Som når et barn (NoS 325)
Stor er din trofasthet (NoS 322)
Tett ved sida mi går Jesus (SB 803)
Velt alle dine veie (NoS 464)
Vær meg nær, å Gud (NoS 626)

Salmer om håpet

Den store, hvite flokk (NoS 267)
Eg er ein gjest i verda (NoS 889)
Eg veit i himmerik ei borg (NoS 882)
Hjemme i himmelen (Nos 898)
I himmelen, i himmelen (NoS 883)
Jeg er en seiler på livets hav (NoS 893)
Jeg går til himlen, der er mitt hjem (SB 876)
Jeg vet en hvile så skjønn og lang (SB 878)
Jeg vet meg en søvn i Jesu navn (NoS 887)
Når mitt øye, trett av møye (NoS 884)
Som en herlig guddomskilde (R 314)
Å, hvor salig å få vandre (NoS 890)

Salmer ved graven

Alltid freidig når du går (NoS 415)
Den prektigkledde sommerfugl (NoS 292)
Fager kveldssol smiler (NoS 817)
Kjærlighet fra Gud (NoS 651)
Så ta da mine hender (NoS 414)
Vær meg nær, å Gud (NoS 626)
Å leva det er å elska (NoS 666)

til toppen