Seremonien

Bisettelse eller begravelse

Når seremonien avsluttes med kistebegravelse på kirkegården kalles seremonien begravelse. Ved kremasjon kalles seremonien bisettelse.

Det er de nærmeste pårørendes ansvar å ordne med gravferden. I de tilfellene hvor avdøde selv har uttrykt spesielle ønsker for dette, enten det er begravelse eller bisettelse, så bør disse respekteres. Dersom avdøde ikke har etterlatt seg noe ønske, er det de pårørende som avgjør. Gravferden finner vanligvis sted i løpet av 10 dager etter dødsfallet. Dette følger av gravferdsloven. Av ulike årsaker, kan det for noen være nødvendig å utsette gravferden utover dette. Da kan det være aktuelt med en urneseremoni. Seremonien kan utformes som en ordinær bisettelse, men hvor kremasjonen allerede har skjedd og urnen har tatt kistens plass.

Kirkelig gravferd

I en kirkelig gravferd er presten seremonileder. Seremonien følger kirkens liturgi og innslag skal godkjennes av prest og organist. Se mer om gangen i en kirkelig gravferd.

Humanetisk gravferd

En humanistisk gravferdsseremoni er basert på et humanistisk verdigrunnlag og har en taler fra Human-Etisk Forbund som seremonileder.

Livssynsåpen/personlig gravferd

I en livssynsåpen seremoni er det familien som selv bestemmer innholdet. Familien kan lede seremonien selv eller benytte seg av Akasiens seremoniledere.

Andre trossamfunn

Vi tilrettelegger også for gravferder i regi av andre trossamfunn.

til toppen